שינוי עילת סגירה לחוסר אשמה – חבלה לרכב

עו"ד גיל באיער מביא לשינוי עילת סגירה בתיק משטרה סגור לחוסר אשמה בגין חבלה לרכב.    

המשך לקרוא

סגירת תיק בעילת עבריין לא נודע – גניבת כסף ממעביד

עו"ד גיל באיער מביא לקבלת ערר וסגירת תיק בעילת עבריין לא נודע בגין גניבת כסף ממעביד.    

המשך לקרוא

עונש מקל ביותר – הונאה חמורה בכרטיס אשראי

עו"ד גיל באיער מביא לפס"ד ללא הרשעה בתיק הונאה חמורה בכרטיס אשראי בהיקף של 26,000 ש"ח, בכפוף להחזרת סכום הכסף המלא.    

המשך לקרוא

סגירת תיק משטרה – הטרדה מינית

עו"ד גיל באיער מביא לסגירת תיק משטרה בגין הטרדה מינית של קטינה, מחוסר ראיות.    

המשך לקרוא

סגירת תיק משטרה פתוח באופן מהיר

עו"ד גיל באיער מביא לסגירת תיק משטרתי פתוח כנגד לקוח באשמת עבירת סמים, בתוך שבוע בלבד מיום פניית הלקוח למשרדנו.

המשך לקרוא

סגירת תיק משטרה פתוח – מחוסר אשמה

עו"ד גיל באיער מביא לסגירת תיק משטרה פתוח בחשד לתקיפת קטין ע"י אמו – מחוסר אשמה.    

המשך לקרוא

סגירת תיק בהסדר מותנה – הטרדה מינית

עו"ד גיל באיער מביא לסגירת תיק בהסדר מותנה בגין הטרדה מינית באמצעות הטלפון.    

המשך לקרוא

קיצור תקופת המחיקה על הרשעה – עבירות הונאה

עו"ד גיל באיער מביא לקיצורה של תקופת המחיקה על הרשעה בתיק של עבירות הונאה.    

המשך לקרוא

מחיקת תיק משטרה סגור – סמים שלא לצריכה עצמית

עו"ד גיל באיער מביא למחיקתו של תיק משטרה סגור בגין החזקת סמים שלא לצריכה עצמית.    

המשך לקרוא

מחיקת תיק משטרה סגור בגין החזקת נשק

עו"ד גיל באיער מביא למחיקת תיק משטרה סגור בגין החזקת נשק.    

המשך לקרוא